DELENIE A REZANIE MATERIÁLU

  • PLAZMOVÉ REZANIE A DELENIE

CNC plazmové delenie umožňuje delenie plechov a vypaľovanie dielcov zo štandardných rozmerov plechov, pre hrúbky deleného plechu do 44 mm. Dielce sa môžu vyrábať z konštrukčnej alebo nerezovej ocele. Programovanie stroja je zaisťované najnovšími progresívnymi softvérovými riešeniami a s podporou pri príprave páliacich plánov od nášho konštrukčno-technologického oddelenia majú za následok zvýšenie efektivity pálenia a minimalizovanie odpadu v procese pálenia.

Výhody CNC PLAZMY:

  • Vysoká kvalita a presnosť
  • Maximálna rezaná šírka 2000 mm
  • Maximálna rezaná dĺžka 4000 mm
  • Maximálna rezaná hrúbka od 1 – 44 mm ( delenie )
  • Maximálna hrúbka tvarové pálenie od 1 – 25 mm

CNC riadenie: automatické načítanie polohy plechu, výpočet začiatočného bodu rezania, automatický nesting plan rozloženia súčiastok na plechu.

Plazmový zdroj Hypertherm s kombináciou rýchlych rezných rýchlostí, rýchlych procesov, rýchlych zmien parametrov, rýchla výmena horáka, minimalizácie prevádzkových nákladov, patentovaná technológia LongLife.

rezanie 1 rezanie 2

  • DELENIE PÍLOU

Na delenie polotovarov rôznych profilov a veľkostí používame pásovú pílu. Umožňuje kvalitné a rýchle delenie profilov rôznych veľkostí a kvalít na požadovaný rozmer. Vďaka nastaviteľným uhlom rezu sú takto delené polotvary vhodné do zváraných alebo montovaných konštrukcií.

  • TYP PÍLY:  BOMAR
  • MAX. ROZMER PRIEREZU: 275 x 200mm ( š x v )

rezanie 3 rezanie 4 rezanie 5