PROJEKČNÉ A KONŠTRUKČNÉ PRÁCE

Na základe požiadaviek zákazníka vyrábame a dodávame technologické celky v nasledovnom rozsahu:

  • projektová dokumentácia vrátane schválenia oprávnenou osobou ( na požiadanie )
  • strojná dokumentácia spracovaná SOLID WORKS, 3D CAD-systéme
  • elektro dokumentácia spracovaná PROFI CAD
  • dodávka, montáž elektro, programovanie riadiacich systémov B&R a MaR vrátane projektovania v rozsahu oprávnení
  • sprievodná technická dokumentácia v zmysle príslušnej platnej legislatívy
  • výroba elektro rozvádzačov v rozsahu oprávnení