TECHNOLOGICKÉ KONTAJNERY

POPIS:

  • Skladový kontajner vyrábaný podľa výkresovej dokumentácie zákazníka pre umiestnenie:
  • Výrobnej technológie, elektro rozvádzačov, elektro agregátov, ventilačnej technológie, kontrolná miestnosť pre výrobné linky, mobilné sušiarne, mobilné lakovne atď.
  • Výrobné možnosti: dvojitá podlaha, izolovaná podlaha, podlaha z otvormi, podlaha z predprípravou podlahových rámov atď.
  • Dodatočné otvory v stenách, streche, podlahe, dverách
  • Deliace steny pevné  i demontovateľné rozdeľujúce kontajner na časti
« 2 z 2 »